Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι να διαδώσουμε το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ολόκληρο τον κόσμο, προσπαθώντας καθημερινά να καταπολεμήσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια των αναπτυσσόμενων χωρών, να ενισχύσουμε τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού και προπάντων να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης του πληττόμενου κόσμου, ο οποίος στερείται χρηματοδοτικών πόρων. Καταλυτικό βοήθημα για την ευόδωση της αποστολής μας, η ίδρυση της OECUMENICA η οποία αναλαμβάνει την κατασκευαστική των έργων.

Ακόμη, εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, για την αντιμετώπιση κρίσεων, για τον εθελοντισμό και τη διασύνδεση της ελληνικής κοινωνίας πολιτών με αντίστοιχους φορείς σε όλες αυτές τις χώρες.

 Η ΜΚΟ 'Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου' είναι πιστοποιημένη με την εταιρεία 'EUROCERT' κατά το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποίησης 1125/Δ/2011 και κατά το πιστοποιημένο σύστημα διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 με αριθμό πιστοποίησης 44/ΔΕ/2011.


 

Νοταρά 131 - Πειραιάς 18536, Τηλ: 210 4294402 & 210 4294407, Φαξ: 210 4294409

Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

Powered by Softways S.A.